Astrologie a zdraví

Astrologie a etikoterapie

Etikoterapie je metoda, která vychází z myšlenky, že nemoci a příznaky nemocí nemohou vzniknout sami od sebe, ale vznikají jako vnější (tělesný) výraz vnitřního nesouladu uvnitř člověka. Etikoterapie se nezaměřuje na odstraňování příznaků nemocí, ale na odhalování vnitřních příčin nemoci. Ostatně již Sokrartes asi před 2400 lety tvrdil: nemoc těla, která by byla oddělena od duše neexistuje. A Platon, nejznámější Sokratův žák si již v té době stěžoval: největší chybou při léčení nemocí je, že jsou lékaři těla a lékaři duše, když přece obojí nelze od sebe oddělit.

 

Nemoc nám poskytuje možnost zastavit se, začít znova a v dalších dnech být jiným, lepším člověkem. Velký přínos nemoci je v tom, že nás obrací od nepodstatných věcí k důležitým.

 

 

Příčiny zdravotních potíží

 

I. Strava, péče o tělo a celková životospráva

· kvalita těla po rodičích – je potřeba si uvědomit, že je nám vybráno tělo, které je s naší zátěží z rodových linií kompatibilní a je potřeba si ho vážit a milovat ho takové, jaké je – což ovšem neznamená smíření se s 30 kilovou nadváhou

 

II. Hospodaření s fyzickými silami

· náš současný život, jeho prožívání a reakce na určité situace

· naše cíle, smysl života a zvolené prostředky k jejich dosahování – věřte, že většina bohatých lidí by svůj majetek vyměnila za zdraví, kdyby to bylo možné

· člověku ubývá sil, protože ji vydává tam, kde se spíše angažovat nemá (pomoc bližním na úkor obětování seba sama – svého času, materiálních prostředků, zdraví – často rodiče vůči svým dětem)

· beznaděj, silný pragmatismus, negativita atd. ubírají na fyzické síle, rozpolcují psychiku a vyvolávají onemocnění

 

III. Jednání a moudrost člověka

· předchozí zkušenosti, minulost – je velmi důležité, abychom převzali určitou zodpovědnost za to, co se přihodilo v minulosti – převzít zodpovědnost za svůj život znamená připustit, že bylo v naší moci dostat se tam, kde se nyní nacházíme a tudíž máme také moc nad tím, co se stane nyní a v budoucnu

· prenatální stav – prožívání a chování matky během těhotenství

· sociální vztahy – abychom žili šťastně, je třeba občas trochu přemýšlet a nevrhat se bezhlavě tam, kde na nás číhá příkoří, bolest, pocity nespokojenosti, neúcty, nevšímavosti či zneužití.

 

Astrolgie může na základě horoskopu zrození jedince pomoci pochopit jeho dispozice k životu a předurčení k určitým aktivitám – uvědomit si, co má v životě smysl, co je náš životní úkol. Když si uvědomíme, že některé věci, o něž marně celý život usilujeme nejsou tím směrem, kterým bychom měli jít, dochází k obrovské úlevě. Člověk by měl směřovat své síly tam, k čemuž byl předurčen, kde je jeho síla a neplýtvat úsilí na místech, kde je jasné, že to nemá smysl. V tomto ohledu je astrologie velkým pomocníkem.

 

Chceme změnit své blízké a zlepšit svět, ale opomíjíme fakt, že stejnou práci musíme vykonat i na sobě. Nejlépe tím začít.

 

Za zakladatele etikoterapie je považován MUDr. Ctibor Bezděk (1872-1956) z Podivína na Moravě. Ten etikoterapií nazval svoji léčebnou metodu vycházející ze souvislosti mezi mravním stavem člověka a jeho fyzickým zdravím. Nemoc tak přichází jako varovný signál, který nám oznamuje, že chybujeme a v našem životě není něco v pořádku. Nemoc není nic jiného, než výraz či projev nějakého problému. To si můžeme odvodit i z používaných obrazů, které sami často používáme – leze mi to krkem, leží mi v žaludku, mě snad trefí, bolí mě z toho u srdce, zezelenal závistí nebo ten mi hnul žlučí. A právě etikoterapeut se snaží tento problém s pacientem najít a odstranit a tím sám zmizí i příznak – tedy nemoc. Dojde tak ke skutečnému uzdravení v duchu a tím vymizení hmotných příznaků nemoci v těle.

Etikoterapie nestojí proti oficiální medicíně, která je velice efektivní v ohrožení života a při různých odborných vyšetření, prosazuje však celkový pohled na člověka – na jeho tělo, duši i ducha. Je to jedna z nejtěžších metod alternativní medicíny, protože nenabízí nemocnému prášky, ani jiné přípravky, ale jde do hloubky člověka. Je určena pro ty, kteří už nechtějí být jen pasivním konzumentem lékařské péče a polykačem prášků, ale kteří mají odvahu vykročit na náročnou cestu objevování sebe sama a svých chybných postojů a konání, na které nemoc upozorňuje a tak se vyléčit. Proto není etikoterapie určena všem, ale pouze těm, kteří cítí zodpovědnost za své zdraví a chtějí se konečně uzdravit a pochopili, že to musí udělat sami.

Video o MUDr. Bezděkovi zde: